Det viktige valget

Les om anleggskomitéens iherdige arbeid for videreutvikling av Langhus Idrettspark. Og tenk gjennom hva du vil stemme i lokalvalget ut fra hva partiene legger vekt på.

Av Geir Frode Trondseth

Nå skal idretten i Oppegård og Ski kommune samles til ett rike, Nordre Follo. Uansett hvem som blir vinnere eller tapere i valget, så må alle de nyvalgte prioritere fremdrift i en felles anleggsplanlegging og bygging i storkommunen. Gode prosjekter er på vei, cross-over anleggene på Sofiemyr og basishall for turn i Ski. Nye svømmehaller er lovet (spesielt den siste uken), og man skal se på allbrukshus på Langhus med potensielle private investorer.

Anleggsgruppa i Langhus AIL har jobbet i 5 år med en helhetsplan for idrettsparken. Denne er planlagt med tanke på at nyanlegg også skal komme i Ski, Kolbotn, Oppegård, Siggerud og Kråkstad. Vi hentet inn informasjon fra idrettslagene i hele regionen før vi begynte planlegging av egen idrettspark. Møter er avholdt med idrettsråd, svømmeklubber, idrettslag, foreninger, kultur, politikere og politiske utvalg. I tillegg har vi hatt møter med eiendomsselskaper, utbyggere, store aktører i varehandelen og investorer.

Ting tar tid, nå må planene realiseres, det haster. Nordre Follo har en UNIK mulighet til å få finansiert idrettsanlegg som er tilpasset organisert og uorganisert aktivitet for gammel og ung. Politisk må noen ta eierskap til denne muligheten, det er vårt krav til det nye kommunestyret. Med en bredere og faglig sterkere administrasjon kan og bør en gjennomføre kvalifiserte forprosjekter i høyere tempo. Og kommunestyret må følge opp vedtakene de gjør i en mye sterkere grad. Nordre Follo Idrettsråd bør være kommunens nærmeste samtalepartner.

Så hvem bør en stemme på? Vi skal ikke gjøre valget for deg. Det er mye mer enn idrett som teller, men anlegg som bygger opp under folkehelse, aktivitet og trivsel bør være en viktig sak for de fleste velgere. Anbefalingene våre er å spørre ut politikerne de siste dagene før valget. Det kryr av dem overalt. Hva vet de om planene? Hva vet de om finansieringsmulighetene? Hva vet de om konsekvensene hvis anleggene ikke blir realisert? Vi stilte spørsmålene til partiene, fikk bare svar fra fire partier. Arbeiderpartiet, Høyre, Pensjonistpartiet og Venstre. Hvor er de andre……

Vårt motto da vi startet med planleggingen var: Den beste måten å forutsi fremtiden på, er å skape den! Vi har gjort alt vi kan, nå må de nyvalgte brette opp ermene og realisere planene.

Godt valg!

Kontingentstatus 2019

 
Kontingent 2019
Ubetalt beløp: 44000
Ubetalt antall: 176
Betalt beløp: 94000
Betalt antall: 368
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift