Innkalling til årsmøte torsdag 21.mars kl 18

Årsmøtet finner sted i møterommet i 2. etg. i Stil Arena. Velkommen! Der kan du være med og sikre god drift av idrettslaget framover gjennom å være med og stemme.

Til medlemmene i Langhus Allianseidrettslag, herunder alle i gruppene Basket, Bordtennis, Idrettsskolen og Turn.

Langhus, 21. februar 2019

Innkalling til årsmøte i Langhus Allianseidrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte. Årsmøtet avholdes torsdag den 21. mars kl 18.00 i i møterommet i 2. etg. i Stil Arena.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til post@langhusil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden www.langhusil.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Kontingentstatus 2019

 
Kontingent 2019
Ubetalt beløp: 44500
Ubetalt antall: 178
Betalt beløp: 90500
Betalt antall: 355
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift